Nina Tuoma

Nina är specialistsjuksköterska i intensivvård och arbetar som omvårdnadschef på medicinska enheten intensivvård och thoraxoperation med placering på thoraxintensiven (THIVA) sedan april 2018.

Jag saknade Karolinska för det finns något här som jag inte mött på samma sätt någon annanstans.
Nina Tuoma OVC Foto: Josefin Lundgren Gawell

Hur ser en arbetsdag ut för dig?

Mycket varierande. Ungefär 20% av tiden arbetar jag kliniskt som vårdledare. Som vårdledare är jag stöd för personalen och samordnar och prioriterar patientflödet tillsammans med ledningsansvarig läkare. Vi fördelar personalen efter kompetens och aktuell vårdtyngd, löser problem och upprättar kontinuerligt personliga möten med anhöriga och olika yrkeskategorier både internt och externt.
Det är viktigt för mig att skapa förutsättningar så att personalen kan ta hand om patienterna på bästa möjliga sätt och sedan gå hem tillfredsställda och nöjda efter ett avslutat pass. Vi arbetar med högavancerad postoperativ intensivvård och har vi ett relativt snabbt patientflöde. Det är mycket samarbeten och stor variation i arbetsuppgifter, vilket är kul.

Vad är det roligaste med att vara omvårdnadschef?

Det är just variationen. När jag inte vårdleder arbetar jag tillsammans med mina chefskollegor med arbetsmiljö, personalfrågor, utvecklar och förbättrar arbetssätt, rutiner samt planerar framåt. Samledarskapet skapar trygghet. Vi stöttar och tar hand om varandra och delar på ansvaret. Det blev extra tydligt under covid perioden.

Vi har delat upp vissa specifika ansvarsområden mellan oss omvårdnadschefer. Jag får därför fokusera extra på teamarbete, mentorskap, etik, donation, dialys, introduktion, rekrytering och employer branding. Att utveckla verksamheten genom att utveckla medarbetarna ger mig energi. Att få inspirera, utmana och utveckla en annan individ och sig själv i sin profession.

Vad är det bästa med din arbetsplats?

- Jag har arbetat på Karolinska i omgångar och kom tillbaka senast i april 2018. Jag har arbetat i Norge, England, Finland och på olika sjukhus i Sverige. Jag saknade Karolinska för det finns något här som jag inte mött på samma sätt någon annanstans. Det handlar om vår fantastiska förmåga att så verksamhetsnära integrera utveckling, forskning och utbildning för patienters bästa. Det finns kompetensutveckling även för chefer och har man en idé får man testa den. Mängden kunskap under samma tak är så inspirerande. Jag är verkligen stolt över att arbeta här. Vi är i en konstant förändring och förbättring.