Lediga tjänster PMI

Aktuella annonser

Anestesisjuksköterska till Bukoperation i Solna

 

Operationssjuksköterska till Neurooperation i Solna

 

Operationssjuksköterska till Bukoperation i Solna 

 

Sjuksköterska till PrePostOp Huddinge 

 

Sjuksköterska med vårdledarförordnande till Prepostop i Huddinge

 

Biträdande universitetssjuksköterska, steg 5, till ÖNH-operation

 

Biträdande universitetssjuksköterska (anestesi), steg 5, till Akutoperation

 

Biträdande universitetssjuksköterska (operation), steg 5, till Akutoperation

  

 

Har du några frågor om arbetsplatsen eller tjänster kontakta fackliga representanterna nedan för hänvisning till lokala kontakter:

Vårdförbundet: Mira Nyberg, mira.nyberg@sll.se, Ingrid Allerstam, ingrid.allerstam@sll.se
Kommunal: Fredrika Holm, fredrika.holm@sll.se, Rune Engleskär, rune.engleskar@sll.se
Vision: Jill Gradin, jill.gradin@sll.se
Ledarna: Birgitta Andersson, birgitta.k.andersson@sll.se
Läkarföreningen: Yvonne Dellmark, yvonne.dellmark@sll.se