Ta del av allmänna handlingar

Karolinska Universitetssjukhuset är en myndighet. Var och en har rätt att ta del av de allmänna handlingar som finns hos en myndighet. Vill du ta del av en allmän handling som finns hos sjukhuset är du välkommen att kontakta registratorsfunktionen. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Vad räknas som allmän handling?

En allmän handling ska antingen vara inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Handlingar som inte är färdiga är inte allmänna, till exempel utkast och arbetsmaterial. Handlingar som räknas som allmänna registreras (diarieförs) av sjukhusets registratorsfunktion.

En handling behöver inte vara i pappersform, den kan även vara ett e-postmeddelande, en ljudupptagning, material på CD-skiva eller liknande.

Vem som får läsa

Rätten att ta del av allmänna handlingar gäller oavsett om du är svensk eller utländsk medborgare. Du kan vara anonym och du behöver inte tala om vad du ska använda handlingarna till.

Sekretess

I vissa fall kan handlingar vara belagda med sekretess. Det innebär att du inte har rätt att ta del av dem. Det kan till exempel vara sådana handlingar som innehåller känsliga personuppgifter eller rör säkerhetsfrågor. Blir du nekad en sådan handling kan du begära att få ett skriftligt avslagsbeslut som du kan överklaga.

Hur du tar del av allmänna handlingar

Det går bra att komma till sjukhuset och se handlingen på plats. Du kan även få kopior av handlingen mot avgift.

Kostnad för kopior

  • Sida 1-9 är kostnadsfritt
  • Sida 10 kostar 50 kronor
  • Fler sidor kostar två kronor styck
  • Rekommendationsavgift tillkommer (det går även bra att komma och hämta handlingen mot uppvisande av legitimation)
  • Den faktiska inköpskostnaden för andra digitala medium (till exempel USB-minnen), samt 10 kronor per påbörjad MB

Avgifterna gäller också kopior som skickas med fax. Man kan inte slippa betala avgift genom att dela upp sin beställning på två eller flera tillfällen. Dubbelsidigt räknas som två sidor.

Kontakta registratorsfunktionen så hjälper de dig med din begäran eller besvara dina frågor om diarieföring.

Registratorsfunktionen

Epost: registrator.karolinska@sll.se
Telefon: 08-517 774 21
Besöksadress:
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Norrbacka S3:U1,
Eugeniavägen 29
171 64 Solna

Telefontider

Måndag-torsdag 09:00-12:00 och 13:00-15:00. Fredag 09:00-12:00 och 13:00-14:30. 

Besökstid 

Allmän besökstid helgfria vardagar klockan 09:00-12:00. 

Tillfälligt ändrade tider