Kontakt trossamfund och religioner Solna

Buddistisk koordinator, Trudy Fredriksson telefon 076-205 27 09

Judiska församlingen telefon 08-587 858 24/00

Katolsk präst jourtelefon 08-643 03 99

Muslimsk koordinator, Abrahim Haider telefon 070-714 19 18

Ortodox präst koordinator, NuamatAlla Dabbag 070-716 14 76

SST (Statligt Stöd till Trossamfund) och den andliga vården inom hälso- och sjukvården