Kontakt trossamfund och religioner Huddinge

Kontaktuppgifter till buddistiska, muslimska och ortodoxa koordinatorer, journummer katolsk präst samt till judiska församlingen.

Buddistisk koordinator

Trudy Fredriksson, telefon: 076-205 27 09

Judiska församlingen

Judiska församlingen, telefon: 08-587 858 24/00

Katolsk präst

Katolsk präst, jourtelefon: 08-643 03 99
St Eugenia katolska, församlingstelefon: 08-505 780 00

Muslimska koordinatorer

Tahir Akan, telefon: 070-714 19 18
Afsane Abdollahzade, telefon: 070-835 84 05

Ortodox koordinator

Ortodox präst, kh Toader Doroftei telefon 0736-00 03 37