Besöksparkering

Här finns kartor där du kan se var det finns besöksparkeringar på sjukhusområdena i Solna och i Huddinge.

Hitta parkering - Karolinska Huddinge

Hitta parkering - Karolinska Solna

Hitta till sjukhuset

Hitta, kartor och parkera Danderyd och Södersjukhuset