Nationell och internationell samverkan

En förutsättning för en välfungerande implementering av precisionsmedicin är medverkan i olika nationella och internationella samarbeten. Detta ger möjlighet till erfarenhetsutbyte och lärande mellan olika regioner i Sverige men även mellan regionerna, myndigheter och staten. Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet deltar aktivt i en rad olika samarbetsstrukturer med fokus på precisionsmedicin bland annat Genomic Medicine Sweden, samverkansprogrammet för life science samt arbetet med nationell kunskapsstyrning.

Kontakter

Genomic Medicine Sweden (GMS)

Richard Rosenquist Brandell

Kunskapsstyrning

Anna Wedell, ordf. NPO Sällsynta sjukdomar 
Joachim Lundahl, ordf. NPO Medicinsk diagnostik

Arbetsgruppen för precisionsmedicin och ATMP

Maria Lönn

Arbetsgruppen för hälsodata

Maria Schönnings