Det här är precisionsmedicin

Precisionsmedicin möjliggör skräddarsydd prevention, diagnos, behandling och uppföljning baserat på den enskilde patientens unika förutsättningar, exempelvis genetisk profil och specifika biomarkörer. Med andra ord att ge rätt insatser till rätt patient i rätt tid. Behandlingarna blir både effektivare och ekonomiskt mer lönsamma. Det minskar också onödigt lidande hos patienterna.

Precisionsmedicin är framtidens sjukvård. Teknikutvecklingen gör att vi för första gången kan få mycket stora mängder biologiska data från enskilda individer. Det gör att vi kan få mycket högre upplösning i diagnostiken och därmed mycket större detaljförståelse för sjukdom och hälsa. Vi får helt enkelt fram mycket mer information som kan komma patienterna till gagn.

Precisionsmedicin möjliggör säkrare diagnostik, effektivare behandlingar, färre vårdskador och ökad överlevnad.

Varje individs unika förutsättningar kommer fram. Det får konsekvenser på behandlingssidan eftersom vi nu kan utveckla behandlingar som är skräddarsydda mot individuella genetiska varianter, biomarkörer, profiler, mönster och förutsättningar.

Kontakta oss

Mer läsning

Faktablad om precisionsmedicin

Ett faktablad från Forska Sverige

Unikt samarbete möjliggör paradigmskifte inom vården

Debattinlägg i Läkartidningen (11 juni 2021) av Björn Zoëga, sjukhusdirektör Karolinska Universitetssjukhuset och Ole Petter Ottersen, rektor Karolinska Institutet

En nationell strategi för Life science

Regeringskansliet 2019

Regional strategi för Life science

Region Stockholm, 2021