”Situationen är fortsatt högst allvarlig”

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. Under de senaste tre veckorna har vi glädjande nog nått årshögsta när det gäller antal disponibla vårdplatser. Jämfört med i början av året ser vi även en positiv trend av beläggningsgraden i Solna.

Och när det gäller tillgängligheten har vi en bra utveckling inom exempelvis tema Cancer där vi ser minskade köer på nästan alla delområden. Detta är bara ett axplock av goda exempel som vi kan vara stolta över.

Samtidigt behöver vi fortsätta med vårt besparings- och effektivitetsfokus för allt vi företar oss, enbart varsel kommer inte att lösa ekvationen. Våra projekt inom Ekonomi i Balans ger besparingar allt eftersom, men vi har tyvärr andra områden där kostnaderna ökar, så situationen är fortsatt högst allvarlig.

Sjukvården har varit flitigt kommenterad de senaste dagarna med anledning av att det nu även kommit varsel på övriga sjukhus i regionen. Orsaken är densamma som för oss, ekonomiska underskott och omfördelning av vårduppdrag, vilket kräver förändringar för alla vårdgivare.

Jag förstår verkligen och känner tydligt av den oro som många ger uttryck för, inte minst i vår egen varselprocess. Det kommer att ta tid innan vi vet exakt vilka som kommer att beröras av varslet av vårdpersonal. I januari lämnar enheterna in sina nödvändiga anpassningar och därefter fattas ett inriktningsbeslut. Sedan följer samverkan och fackliga förhandlingar. Vi återkommer löpande med information om hur processen fortskrider.

Att hantera oro och osäkerhet samtidigt med vårt ansvarsfulla dagliga arbete är en extra utmaning och jag har stor respekt för allt vi lyckas leverera varje dag. Trots utmaningarna är vi tydliga med att patienterna har högsta prioritet och att uppdraget inom forskning och utbildning är en förutsättning för att garantera vår leverans av högspecialiserad vård – nu och i framtiden.

Björn