"Aprilsiffrorna pekar åt fel håll"

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENSBLOGG 10/5. Jag är angelägen om att träffa så många medarbetare på Karolinska som möjligt för att bilda mig en uppfattning om hur de ser på sitt jobb och på vården vi ger. Förra veckan träffade jag barn- och cancerverksamheten och denna vecka besökte jag Hälsoprofessionerna i Huddinge (på bilden, funktionschef Åsa Dedering visar runt).

Hälsoprofessionerna är våra arbetsterapeuter, dietister, fysioterapeuter, kuratorer, logopeder och psykologer. De har alla en viktig del i vården av våra patienter.

När vi tittar på ekonomin så pekar tyvärr siffrorna i april åt helt fel håll och vi befinner oss i en ekonomisk kris. Vår målsättning är att situationen inte ska påverka patienterna i form av mindre vård eller ökade köer. Vi införde anställningsstopp förra veckan och vi kommer att behöva genomföra ännu fler sjukhusövergripande åtgärder.

Min erfarenhet är att om man ska kunna hejda en sådan här utveckling så måste alla hjälpas åt. Det är inte sjukhusledningen eller bara cheferna som ska lösa det, utan alla medarbetare behöver bidra. För det krävs en konstruktiv dialog i varje verksamhet där medarbetare och chefer jobbar tillsammans. Allt som går att förbättra lokalt ska förbättras lokalt.

Men för att inte missa några bra förslag eller för dem som vill lyfta sjukhusövergripande idéer så ordnar jag öppna möten där alla medarbetare kan lämna idéer på hur vi ska förbättra vår ekonomi, organisation och verksamhetsmodell. Vi har också öppnat en särskild e-postlåda dit personal kan skicka in sina förslag.
I eftermiddag ska jag träffa vår nya kognitiva mottagning för demensutredningar i Solna inom Tema Åldrande. De har startat ett snabbspår för minnesutredningar som har förkortat utredningstiden från över 3 månader till 14 dagar. Vilken skillnad för patienten att få ett så snabbt besked och slippa oroa sig. Så det finns väldigt mycket vi förbättrar samtidigt som vi får ordning på vår ekonomi.

Björn