Fakta om sjukhuset

Karolinska Universitetssjukhuset har 1 600 vårdplatser och omsätter 18 miljarder. Mer statistik samt Förvaltningsberättelser hittar du här.

Medarbetare

Här arbetar 15 800 medarbetare inom flera olika yrkesgrupper:

 • 35 procent sjuksköterskor
 • 17 procent undersköterskor
 • 18 procent läkare
 • 8 procent biomedicinska analytiker
 • 8 procent övriga yrkesgrupper
 • 7 procent administrativ personal
 • 3 procent paramedicinsk personal
 • 4 procent medicinska sekreterare

Patientbesök i vården och behandling

 • 97 270 vårdtillfällen per år
 • 1 580 000 patientbesök
 • 7 000 vårdtillfällen av utomläns- eller utlandspatienter
 • 74 000 besök av utomläns eller- utlandspatienter
 • 1 600 vårdplatser

Medarbetare verksamma inom forskning

 • Drygt 2600 medarbetare är aktiva inom forskning
 • 160 professorer/lektorer vid Karolinska Institutet, KI
 • 60 adjungerade professorer/lektorer vid KI
 • 70 adjungerade kliniska adjunkter med anknytning till KI och Röda korsets högskola.
 • 2 900 publicerade vetenskapliga artiklar år 2014

Sjukhusets omsättning

2016  18.0 miljarder
2015  16,8 miljarder
2014  16,2 miljarder
2013  15,7 miljarder
2012  15,3 miljarder
2011  14,7 miljarder
2010  14,2 miljarder

Karolinska Universitetssjukhusets förvaltningsberättelse