Lokal- och byggplanering

Avdelningschef

Richard Kozak Åslöv
Telefon: 08-585 860 16
E-post: Richard Kozak Åslöv

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Lokal- och byggplanering, M1 (fr o m den 10/12 A1:05)
171 76 Stockholm

Telefax: 08-517 744 25
Telefon växel: 08-517 700 00