Kansliavdelningen

Kansliavdelningen erbjuder tjänster inom juridik, arkiv- och dokumenthantering, diarieföring och personuppgiftshantering.

På Kansliavdelningen arbetar jurister, dataskyddsombud, huvudregistrator, arkivarier och handläggare. Inom Kansliavdelningen finns även Sektionen för dokumenthantering som sköter diarieföring och ger rådgivning inom arkiv- och dokumenthanteringsområdet samt Sektionen för journalservice som ger service i form av exempelvis journalförfrågningar, spärrhantering, logg- och registerutdrag. 

Chef för kansliavdelningen

Elin Callerfelt
Telefon:070-0856684 
E-post: Elin Callerfelt

Registratorsfunktionen

E-post: Registrator
Telefon: 08-517 774 21