Säkerhetsledning

Avdelningen leder det strategiska säkerhetsarbetet vid Karolinska Universitetssjukhusets verksamhet. Säkerhetsledningen ger service och stöd till verksamheten och säkerställer att patienter, personal och besökare är trygga under vistelsen på sjukhusen.

Säkerhetsledningen ansvarar bland annat för:

 • bevakning och övervakning av säkerheten
 • arbetsledning av säkerhetspersonal
 • personskydd
 • brandskydd
 • internutredning
 • kontinuitetsplanering
 • försäkringsärenden
 • preventivt arbete mot hot och våld
 • flygsäkerhet
 • riskanalyser
 • utbildningsverksamhet

 

Avdelningschef

Carl Magnus Rutherfalk
Telefon: 08-585 815 79
E-post: Carl Magnus Rutherfalk

Karolinska Universitetssjukhuset
Säkerhetsledning C1:56
141 86 Stockholm