Säkerhetsledning

Avdelningen leder det strategiska säkerhetsarbetet vid Karolinska Universitetssjukhusets verksamhet. Säkerhetsledningen ger service och stöd till verksamheten och säkerställer att patienter, personal och besökare är trygga under vistelsen på sjukhusen.

Säkerhetsledningen ansvarar bland annat för:

 • bevakning och övervakning av säkerheten
 • arbetsledning av säkerhetspersonal
 • personskydd
 • brandskydd
 • internutredning
 • kontinuitetsplanering
 • försäkringsärenden
 • preventivt arbete mot hot och våld
 • flygsäkerhet
 • riskanalyser
 • utbildningsverksamhet

 

Avdelningschef

tf Niklas Klippholm
Telefon: 072-469 89 20
E-post: niklas.klippholm@sll.se

Karolinska Universitetssjukhuset
Säkerhetsledning T1:00
141 86 Stockholm