Säkerhetsledning

Avdelningen leder det strategiska säkerhetsarbetet vid Karolinska Universitetssjukhusets verksamhet. Säkerhetsledningen ger service och stöd till verksamheten och säkerställer att patienter, personal och besökare är trygga under vistelsen på sjukhusen.

Säkerhetsledningen ansvarar bland annat för:

 • bevakning och övervakning av säkerheten
 • arbetsledning av säkerhetspersonal
 • personskydd
 • brandskydd
 • internutredning
 • kontinuitetsplanering
 • försäkringsärenden
 • preventivt arbete mot hot och våld
 • flygsäkerhet
 • riskanalyser
 • utbildningsverksamhet

 

Avdelningschef

Gustav Eriksson
Telefon: 08-585 880 23
E-post: gustav.l.eriksso@sll.se

Karolinska Universitetssjukhuset
Miljö och Säkerhet F87-89 Huddinge, A1:05 Solna GKS
141 86 Stockholm