Facility Management

Facility management (FM) är en avdelning inom staben Verksamhetsservice. Vår uppgift är att på strategisk nivå samordna, styra och utveckla servicetjänster som stödjer och förbättrar effektiviteten i Karolinskas kärnverksamhet.

Vår vision: Ledande FM - en integrerad del av vården.

FM samarbetar med och kravställer interna och externa leverantörer för att leverera rätt servicetjänster till rätt kostnad. I detta ansvarar vi för att fånga upp och identifiera sjukhusets behov av service inom lokalvård, måltider, textilier, post&gods, patienttransporter och leverans av förbrukningsmaterial samt andra närliggande tjänster.

Avdelningen består av Servicecenter FM-tjänster samt har specialister inom FM- och Logistikutveckling, FM-controlling och FM-koordinatorer.

Chef
Tania Smelova
Mobil 073-746 1609