Service och Logistik

Avdelningschef

Mariann Nordin
Telefon: 070-484 52 53

Enhetschefer

Försörjningsstationer hus K, F och B Huddinge

Robert Hermansson
Mobil: 070-085 66 31

Försörjningsstationer hus M, I, C1, C2 och R Huddinge

Ann-Christin Morales
Mobil: 070-450 76 53

Informationsdisken 

Ann-Christin Morales
Mobil: 070-450 76 53

Internposten,Patienttransport, Textilförrådet, Varumottagningen Huddinge

Jannike Nordensson
Mobil: 072-468 22 23

Konferensservice, SoLs Administration och Förvaltning, Repro och Sängverkstaden

Anders Vigant
Telefon: 08-517 758 26

Patienttransporten Solna

Anne Halonen
Telefon: 070-484 65 65

Servicecenter och eTjänstekort och Badge 

Telefon: 08-585 81 000

Varutransporten Solna

Mariann Nordin
Telefon: 070-484 52 53

Varutransporten och Informationsdisken