Service och Logistik

Avdelningschef

Mariann Nordin
Telefon: 070-484 52 53

Enhetschefer

Försörjningsstationer hus K, F och B Huddinge

Robert Hermansson
Mobil: 070-085 66 31

Försörjningsstationer hus M, I, C1, C2 och R Huddinge

Sergio Valdes Valdes
Mobil: 070-484 01 78

Internposten, Informationsdisken och Skanningenheten

Ann-Christin Morales
Mobil: 070-450 76 53

Konferensservice, SoLs Administration och Förvaltning, Repro och Sängverkstaden

Anders Vigant
Telefon: 08-517 758 26

Patienttransport och Varumottagningen Huddinge

Mats Karlsson
Mobil: 070-167 14 75

Patienttransporten Solna

Anne Halonen
Telefon: 070-484 65 65

Servicecenter och eTjänstekort och Badge 

Telefon: 08-585 81 000

Varutransporten Solna

Carina Edlund
Mobil: 072-583 67 77

Varutransporten och Informationsdisken