Frågor och svar

Här förklarar vi ord och begrepp inom området.

Vilka patienter kan ha nytta av precisionsmedicin?

Xxxxxx

Vad betyder helgenomsekvensering?

Xxxx

Vad innebär precisionsmedicin?

Genom att använda stor mängder patientdata för diagnostik ökar möjligheten att skräddarsy behandling både på individnivå och större patientgrupper.