Varumärke och grafisk profil

Karolinska Universitetssjukhuset tillämpar primärt en envarumärkesstrategi. Detta innebär att inga andra självständiga varumärken ska existera inom vår verksamhet.

Om vår logotyp

Vår logotyp och hela identitet ska signalera kompetens och modernitet, öka vår status och vara internationellt gångbar. Logotypen innehåller hela namnet Karolinska Universitetssjukhuset. Detta är vår primära logotyp och den används i alla sammanhang.

Kronan representerar tradition och borgar för kvalitet. Den fungerar som en starkt intresseväckande faktor, framförallt internationellt, och ger prestige åt varumärket. Lagrarna representerar kunskap, visdom och framgång. De förklarar den akademiska ådran i universitetssjukhuset.

Logotypen får inte användas utan tillstånd.

Kontakta Varumärkesansvarig

Har du frågor eller vill ha vår logotyp, mejla eller ring:

Hanna Mellbin

Telefon: 076–050 87 67
E-post: Varumärkesansvarig

Logotyp