Vi ska ha en förlossningsvård med hållbara arbetsförhållanden

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. De problem som finns inom förlossningsvården har byggts upp under lång tid och det finns inga enkla lösningar. Även om media främst har rapporterat om en väldigt ansträngd arbetssituation på andra sjukhus är jag fullt medveten om att vi hos oss på Karolinska i grunden har samma situation som på de andra förlossningsklinikerna.

Vi har ett stort jobb framför oss i att förbättra arbetsförhållandena inom förlossningsvården och arbetet pågår. Det är i verksamheterna som kunskapen om vad som krävs finns och det är verksamhetschefer och chefer i linjen som tillsammans med medarbetarna kommer att ta oss framåt. Vi måste agera och göra det som krävs, inte vänta på att någon annan ska göra det.

Det är helt naturligt att det finns en otålighet kring varför inte mer händer och varför det inte sker snabbare. Det viktiga nu är att vi får fram lösningar som är hållbara över tid, annars är vi tillbaka i samma situation igen om ett tag. Vi ska vara stolta över att Karolinska ofta drivit på och utvecklat förlossningsvården, exempelvis genom Min Barnmorska.

Vi får en hel del frågor från dem som ska föda barn hos oss kring om de kan komma till oss som planerat, vilket de kan. Det är en stor styrka att vi trots ett tufft läge tar hand om våra födslar med den professionalism och höga kvalitet som alltid gäller på sjukhuset. Jag vill tacka alla er som ger föräldrar och barn den tryggheten.

 

Tillsammans är vi Karolinska.

 

Björn Zoëga