Vi kan vara stolta över att vi har hjälpt fler patienter

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. I takt med att pressen från covid-19 minskar så växlar vi över och ökar inom den ordinarie vården. Vi är beredda på en tredje våg (och hoppas att den inte kommer) men nu ska vi behandla så många patienter som möjligt för att minska och hålla nere väntetiderna.

Vi har gått in i 2021 med en stabil grund. Trots den enorma belastningen från covid-19, så klarade vi i fjol 92 procent av vårt ordinarie uppdrag från Region Stockholm. Utöver detta hade vi 7 900 vårdtillfällen för covid-19. Totalt innebär detta att vi erbjudit patienterna 5,7 procent mer vård än vad regionen beställt av oss av under 2020.

Att ge i stort sett alla patienter vård av högsta kvalitet i rätt tid när världen drabbas av en pandemi är enastående – och det sticker ut när man jämför oss med omvärlden. Det innebär också att vi har mindre framskjuten vård att arbeta med än de flesta andra sjukhus. En annan viktig konsekvens är att vi har en sund ekonomi. Sjukhuset går plus för första gången på ett antal år. 73 miljoners överskott på en omsättning på nästan 25 miljarder är ett litet överskott, men det är kvittot på att vi har ordning och reda i böckerna. Det visar att när verksamheterna och dem av oss som möter patienterna fått möjlighet att driva och styra så gör ni det. Då fungerar vårt sjukhus som det ska och vi kan erbjuda mer vård av bästa kvalitet till svårt sjuka människor. Ni kan läsa mer i årsberättelsen om vad vi uppnått tillsammans under 2020.

Jag vill passa på att slå ett slag för mejlkorgen dit ni ska skicka förbättringsförslag: forbattringsforslag.karolinska@sll.se

Allt blir läst och vi behöver fortsätta att utvecklas i stort och smått.

Karolinska har i dag 70 patienter med covid-19 inom slutenvården och 18 inom IVA.

Tillsammans är vi Karolinska.

Björn