Nu kan all klinisk personal bli vaccinerad

Under vecka 8 och 9 kan Karolinska med stor sannolikhet återuppta vaccinationen av personal. Då ska vi få totalt 7 000 doser av Astra Zenecas vaccin. Med dessa doser och de 4 000 personer som vaccinerades under den första fasen når vi 11 000 vaccinerade.

Vi är cirka 11 000 kliniskt verksamma på sjukhuset och därmed kan samtliga i denna grupp nu bli vaccinerade. Detta är naturligtvis mycket positivt eftersom det minskar vår sårbarhet för covid-19.

Karolinska kommer denna gång att vaccinera vid två vaccinationsmottagningar, en i Huddinge och en i Solna. Dessa mottagningar är också de som vi planerar att använda när vi ska börja vaccinera allmänheten. Vi kommer att få uppdraget att vaccinera 150 000 ur allmänheten och nu har vi ett utmärkt tillfälle att trimma in våra två vaccinationsmottagningar. Bokning till vaccinering kommer att göras via ett centralt system och kriteriet för att bli vaccinerad är att man arbetar kliniskt. Mer information kommer löpande via chefer i linjen och på intranätet.

Personer som är över 65 år ska inte ges Astra Zenecas vaccin. Därför har vi äskat om att få mer av Pfizer-vaccinet till de medarbetare som är över 65. Tyvärr vet vi i nuläget inte när vi får denna leverans. När vi nu börjar att vaccinera fler är det mycket viktigt att vi fortsatt följer de riktlinjer som gäller för användning av skyddsutrustning, det är en viktig arbetsmiljöfråga.

Tillsammans är vi Karolinska

Björn