Fler patienter och patienter som uppskattar vår vård

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. 8 314. Så många fler patienter behandlade vi 2023 jämfört med året före. Totalt tog vi hand om 334 486 patienter i fjol.

Vi har återigen överträffat mångas förväntningar när vi, trots restriktiv inhyrning och ekonomiska problem i hela världen som också slår mot oss, lyckats hjälpa fler människor. Den 12 december i fjol hade vi fått in 108 831 patientenkäter. I 94 procent av dessa fick vi omdömet bra eller mycket bra.

2024 blir ett tufft år. Det blir alla år för oss i sjukvården. Men vi klarar det alltid.

Tillsammans är vi Karolinska.

Björn