Fallande trend för sjukskrivningarna håller i sig

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. Våra sjukskrivningstal har nu minskat tre år i följd. I fjol uppgick sjukfrånvaron till 6,15 procent och vi ligger därmed bara 0,35 procentenheter högre än 2019, året före pandemin.

Våra sjukskrivningstal har nu minskat tre år i följd. I fjol uppgick sjukfrånvaron till 6,15 procent och vi ligger därmed bara 0,35 procentenheter högre än 2019, året före pandemin. Sjukskrivningarna toppade 2020, då vi hade en sjukfrånvaro på 7,42 procent. Varje tiondel som vi får ner sjuktalen är viktig. Framför allt för den enskilde – det är så klart inte roligt att vara sjuk och det är inte heller gratis. Men det är också viktigt för hur sjukhuset fungerar. Ju fler som är på jobbet desto bättre fungerar det och desto mer kan vi få uträttat. Mig veterligen är vi ensamma bland svenska sjukhus om att ha ett hälsocenter. Hälsocentrum stödjer på olika sätt måendet hos oss på sjukhuset, läs mer här. Den förbättrade hälsan speglas också i vår medarbetarundersökning som presenterades i november. Vi hade där förbättrade resultat inom samtliga tre delar i indexet Hållbart Medarbetarengagemang, HME; motivation, styrning och ledarskap.

Vi har tagit hand om fler patienter och gjort en starkare start i år än i fjol. Då hade vi en tuff inledning som vi sedan fick kämpa för att ta igen, vilket vi gjorde framgångsrikt.

Tillsammans är vi Karolinska.

Björn