Nu arbetar vi med Karolinskamodellen för slutenvård

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. Karolinskamodellen för slutenvård sammanfattar hur vi ska arbeta och innebär att alla slutenvårdsavdelningar ska ha en tydlig plan för patientens tid hos oss och där utskrivningen planeras i god tid.

Vi har förbättrat metoder och arbetssätt under de senaste åren. Vi såg vad det gav under pandemin, vi har sett vad det gett i ökat antal vårdplatser, kortare väntetider och i förbättrad kvalitet. Nu arbetar vi med Karolinskamodellen för slutenvård. Den sammanfattar hur vi ska arbeta och innebär att alla slutenvårdsavdelningar ska ha en tydlig plan för patientens tid hos oss och där utskrivningen planeras i god tid. Ronderna ska vara synkade mellan olika professioner och ske så tidigt som möjligt. Dokumentationen ska vara kortfattad och ändamålsenlig, eventuell dubbeldokumentation tar vi bort. Läkare ska ha scheman som ger kvalitet, kontinuitet och trygghet för patienter och verksamheten som helhet. För er som arbetar i slutenvården, använd gärna bilden som ett stöd.

Glad Påsk och en extra hälsning till alla som tar hand om våra patienter under dagarna då många andra är lediga.

Tillsammans är vi Karolinska.

Björn