Positiva resultat i medarbetarundersökningen

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. Årets medarbetarundersökning är klar och information är på väg ut i linjen. 10 179 svarande, vilket ger en svarsfrekvens på 71 procent, att jämföra med i fjol då vi stannade på 69 procent. Tack alla som svarat och som bidrar till att vi kan fortsätta att utvecklas.

Det är väldigt glädjande att se att vi förbättrar oss på bred front. I det sammanvägda indexet Hållbart Medarbetarengagemang, HME, stiger vi inom samtliga tre områden: Motivation, från 76 till 81, Ledarskap från 73 till 81 och Styrning från 71 till 77. Vi landar därmed på ett totalt HME index på 80, att jämföra med 73 i fjol. Detta är våra totalsiffror. Det finns naturligtvis stora variationer runtom på sjukhuset. Oavsett om man är på en arbetsplats som fungerar bra eller en där man är i svårigheter så är medarbetarundersökningen något att hålla sig i.

När det gäller andelen som utsatts för hot och/eller våld så minskade den från 5 till 4 procent. Det kan låta lite men med 10 179 svarande så blir det 100 personer. Varje person som utsätts för hot och/eller våld är en för mycket.

Det är inte vi som bestämmer hur frågorna utformas i undersökningen och tyvärr byts frågor ut mellan åren, vilket försvårar jämförelser. Men vi ser att det är krävande att arbeta på Karolinska och att det ibland är stressigt. Vi ser att det finns ett stort förtroende för våra chefer och att sammanhållningen är väldigt stark – vi stöttar och hjälper varandra när det är tufft.

Tillsammans är vi Karolinska.

Björn