Vi fortsätter förbereda oss för sommaren

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. Vi fortsätter planeringen och förberedelserna inför sommaren. Det finns ännu en del som ska på plats men vi arbetar på bra och hjälper många patienter. Sommarplaneringen har i år försvårats av att vi minskat inhyrningen.

Fler regioner har infört eller kommer att införa restriktiv inhyrning, vilket stärker vår ställning i diskussionerna med uthyrningsföretagen. Viss inhyrning kommer vi alltid att behöva, men det är sunt och riktigt att vi kan stå på egna ben, ha kontinuitet och kunna satsa på våra egna medarbetare.

Vår ekonomi är fortsatt mycket ansträngd och vi har ett underskott som vi behöver bromsa. Det är viktigt att vi fortsätter att ta ansvar för våra gemensamma resurser även i sommar. Vi har hittills infört anställningsstopp på administrativa tjänster över sjukhuset men lokalt i varje verksamhet behöver vi också ansvara för andra utgifter på ett klokt sätt. 

Tack till alla som gör det möjligt för oss att ge våra patienter riktigt god vård även denna sommar.

Tillsammans är vi Karolinska.

Björn