Det går alltid att utvecklas på Karolinska

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. Karolinska Universitetssjukhuset har tre lika viktiga uppdrag; vård, forskning och utbildning. Det gör att vi kan ge svårt sjuka patienter bland det bästa som finns att tillgå inom sjukvården idag. Utbildning och forskning samt innovation gör att vi ständigt utvecklar vården.

Det är inte bara vårt uppdrag och vår verksamhet som stärks av utveckling, så gör även professionen. Den medarbetare som önskar och har förmågan ska alltid kunna utvecklas och höja sin kompetens på Karolinska. Vi har sedan länge jobbat med kompetensstegar för sjuksköterskor, dietister och andra yrken. I dagarna utsågs Karolinskas första femton universitetssjukhusöverläkare, ett uppdrag som inrättats för att även kliniska överläkare ska kunna utvecklas.

Oavsett om det är individer eller verksamhet som utvecklas gagnar det vården vi ger till våra patienter.

Tillsammans är vi Karolinska.

Björn