Vi fortsätter förbättra vår kvalitet

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. Vi får fortsatt höga betyg av våra patienter. 94,4 procent ger oss omdömet ”mycket bra” eller ”bra”.

Vi får fortsatt höga betyg av våra patienter. 94,4 procent av de 81 640 patientsvar som kommit in sedan vi inledde digitaliseringen av enkäterna till vuxna i juni i fjol ger oss omdömet ”mycket bra” eller ”bra”. Inom barnsjukvården startade vi digitaliseringen senare, i slutet av december i fjol. Antalet svar gällande barn är 2 137 stycken. 93,5 procent upplever oss som ”mycket bra” eller ”bra”. Målvärdet är 93 procent för både vuxna och barn. Gå gärna in här för att se resultatet för din enhet. Siffrorna kan variera något jämfört med de som jag angett ovan, då uppdateringen på Karolinska.se görs månadsvis.

Följsamheten till basala kläd- och hygienrutiner har under en längre tid successivt förbättrats och var i april 73 procent, att jämföras med 66 procent i mars. Även de oplanerade återinläggningarna inom 30 dagar har utvecklats positivt under en längre period. I april uppgick de till 8,5 procent, medan motsvarande siffra var 11 procent mars. Man ska inte stirra sig blind på enskilda månader. Kvalitetsarbete är ett maratonlopp som kräver noggrannhet och uthållighet. Tack alla som steg för steg förbättrar kvaliteten för våra patienter.

Tillsammans är vi Karolinska.

Björn