Ökat samarbete viktigt när vi tar oss framåt

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. Vi är inne i en tuff period. Många patienter behöver vår hjälp, samtidigt som vi minskar inhyrningen och har infört anställningsstopp för administrativa tjänster. Vår storlek är en fördel när vi minskar på adminsidan.

Vi är inne i en tuff period. Många patienter behöver vår hjälp, samtidigt som vi minskar inhyrningen och har infört anställningsstopp för administrativa tjänster. Vi är ett stort sjukhus och arbetsbelastningen är ofta ojämnt fördelad. Många har mycket att göra medan andra har det lugnare. Vår storlek är en fördel när vi minskar på adminsidan. Det finns ofta personer med liknande kompetenser på olika delar av sjukhuset som kan ta ansvar inom fler områden. Vi kommer att behöva ändra arbetssätt, hitta nya lösningar och få bättre adminstöd på plats för att ta oss vidare. Vi måste arbeta än mer tillsammans - som ett sjukhus. Det gäller både mer samarbete tvärs sjukhuset och inom våra teman, funktioner och staber. Den attityd som vi hade under pandemin behövs – vilka arbetsuppgifter kan vi ta bort för att de inte skapar tillräckligt värde? Vad kan jag göra för att hjälpa arbetskamrater som har det tufft?

Jag har fått en hel del mejl med frågor om anställningsstoppet för administrativ personal, här finns mer info. Det har under veckan kommit in 29 förslag till förbättringslådan forbattringsforslag.karolinska@regionstockholm.se. Som vanligt läses och hanteras allt som kommer in. Många har förslag på förbättringar av våra lokaler samt hur vi jobbar vidare med anställningsstoppet. Tack för alla goda idéer. Fortsätt att skicka in och att driva förbättringsarbetet i linjen.

Tillsammans är vi Karolinska.

Björn