Vi måste vässa våra administrativa stöd

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. För att möta den försämrade ekonomin inför vi från den 1 maj anställningsstopp för samtliga administrativa tjänster.

Detta avhjälper naturligtvis inte hela underskottet på 300 miljoner kronor, som vi har efter årets första tre månader. Antalet administratörer på sjukhuset har ökat under de senaste åren och var i mars 1 287 stycken. Att administratörerna på sjukhuset blir fler måste inte vara fel men genom stoppet kan vi få kontroll på kostnaderna och se över våra behov. Precis som att vi inför nya och bättre metoder och arbetssätt i våra kliniska verksamheter så måste samma sak fortsätta ske inom administrationen. Många andra branscher har kommit längre när det gäller att utveckla och förbättra sitt administrativa stöd. Jag har redan fått ett antal konkreta förslag på hur vi kan förbättra våra administrativa processer. 

Det är mycket att göra på många delar av sjukhuset. Tack alla för starka insatser för våra patienter.

Tillsammans är vi Karolinska.

Björn