Vi måste hålla i vår ekonomi

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. När vi summerar vårt ekonomiska resultat efter årets första tre månader så har Karolinska ett underskott på cirka 300 miljoner kronor.

Januari och februari är normalt svagare månader ekonomiskt, bland annat på grund av storhelger och ledigheter, medan det brukar gå bättre i mars. Så ser det ut även i år. Trots den minskade inhyrningen har vi tagit hand om många patienter, framför allt i mars. Vårt underskott efter tre månader är i största laget. Nu följer vi utvecklingen mycket noga. Vi måste hålla i de förbättringar som vi genomfört under de senaste åren. Fortsätta samarbeta, inte överbyråkratisera, vara lösningsinriktade.

Genom att ge vård till många patienter och ha rimliga kostnader har vi har haft ordning på vår ekonomi tre år i följd. Det är något som vi arbetat hårt för. Men det har också givit oss möjlighet att fokusera på det som vi är här för; vård, utbildning och forskning. Även om det är tufft så ska vi inte släppa kontrollen över vår ekonomi.

I onsdags fick jag förmånen att tacka 132 medarbetare som arbetat hos oss och i regionen under 30 år. Tack för era insatser.

Tillsammans är vi Karolinska.

Björn