Hårt arbete bakom vår framgångsrika forskning

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. Antalet vetenskapliga publikationer vid Karolinska ökar. Under 2018 uppgick de till 3 488 stycken. 2021 var antalet 4 158.

Bakom dessa siffror ligger hårt arbete av många på vårt sjukhus. Även när det gäller disputationer ser vi en uppgång. I fjol genomfördes 177 disputationer där minst 50 procent av handledningen skedde vid Karolinska. Detta innebar en ökning från 158 respektive 165 disputationer åren 2019 och 2020. Av de 177 som disputerade fortsatte 78 personer som kliniskt anställda hos oss. Under samma period, 2019-2021, ökade antalet nya docenter från 26 till 54, alltså mer än en fördubbling. Inom inte alltför lång tid har vi data för innevarande år. När det gäller förenade anställningar mellan sjukhuset och institutet så ser vi ett trendbrott efter nedgången 2015-2020, då dessa minskade från 159 till 125. I år är antalet förenade anställningar 129 stycken.

Framstående forskning krävs för att vi ska nå vår vision: Vi ska bota och lindra i morgon det ingen kan bota och lindra i dag. Tack alla ni som bidrar till vår forskning.

På onsdag inleder vi firandet av Huddingesajtens 50-årsjubileum. Läs mer här och följ vad som händer på Inuti.

Tillsammans är vi Karolinska.

Björn