Vi för en stolt historia vidare

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. Karolinska har en unik historia. Hos oss har ett antal av de uppfinningar, metoder och behandlingar som förändrat livet för patienter över hela världen sett dagens ljus. Denna historia ska vi vara stolta över. I dag är det vi som arbetar på sjukhuset som skriver historia.

Efter årets första nio månader redovisar Karolinska ett överskott på 20 miljoner kronor. Prognosen, ett överskott på 42 miljoner för hela året, ligger fast. Den främsta förklaringen till den stabila ekonomin är att vi tar hand om många patienter. Nästa år blir ekonomin tuffare. Bland annat stigande inflation och ökade kostnader för pensioner gör att sjukvården i hela landet står inför ekonomiskt kärva år. Alla förbättringar som vi gör i dag – trimmar våra arbetssätt, får bort onödig administration, löser utmaningar tillsammans och så nära vårdgolvet som möjligt – kommer vi att ha nytta av framåt. Vi ska inte tillbaka till tiden då vi hade underskott och fick lägga mycket fokus på ekonomi.

Karolinska har en unik historia. Hos oss har ett antal av de uppfinningar, metoder och behandlingar som förändrat livet för patienter över hela världen sett dagens ljus. Denna historia ska vi vara stolta över. I dag är det vi som arbetar på sjukhuset som skriver historia. Vi har valt att uppmärksamma några av dem som gick före oss och de som i dag bryter ny mark i en serie filmer. Här kan du se den första filmen, där vi möter Kerstin Hagenfeldt och Kristina Gemzell Danielsson. Två personer som med sina insatser förbättrat livet för kvinnor världen över. 

Tillsammans är vi Karolinska.    

Björn