Akuta patienter är hela sjukhusets ansvar

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. Sedan i våras arbetar vi fokuserat för att nå målet att minst 80 procent av våra patienter ska ha lämnat akuten inom fyra timmar. Vi ser vissa förbättringar, framför allt när det gäller akutens arbetssätt och ledtider. För att vi ska lyckas ta hand om patienterna snabbare måste dock alla som arbetar med vårt akuta flöde bidra.

Hej,

Socialstyrelsen har granskat vistelsetiderna på 71 akutmottagningar i landet. Resultatet som gäller 2021 visar att medianvistelsetiden för våra patienter på akutmottagningen i Huddinge var 6 timmar och 22 minuter, vilket är längst i landet. Genomsnittet var tre timmar. Det är svårt att jämföra olika sjukhus med varandra men vi vet att vi har ett stort jobb att göra. Sedan i våras arbetar vi fokuserat för att nå målet att minst 80 procent av våra patienter ska ha lämnat akuten inom fyra timmar. Vi ser vissa förbättringar, framför allt när det gäller akutens arbetssätt och ledtider. För att vi ska lyckas ta hand om patienterna snabbare måste dock alla som arbetar med vårt akuta flöde bidra. Akuta patienter är hela sjukhusets ansvar. Det handlar om att utveckla arbetssätt och om att samarbeta mer. Tack alla som arbetar hårt för att göra det bättre för våra akutpatienter.

Tillsammans är vi Karolinska

Björn