Resultat i världsklass när vi arbetar tillsammans

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. Karolinska är Nordens bästa sjukhus i åtta av tio kategorier i tidskriften Newsweeks ranking av världens bästa specialiserade sjukhus. Vi når även höga placeringar globalt.

Totalt ingår 300 sjukhus från 28 länder i undersökningen och jämfört med fjolårets ranking så har vi förbättrat våra placeringar inom kardiologi, gastroenterologi, neurokirurgi, neurologi, onkologi och ortopedi. Rankingen bygger på en sammanvägning av medicinska resultat, patientrapporterad kvalitet eller upplevelser samt rekommendationer från 40 000 läkare, annan vårdpersonal och chefer inom sjukvårdssektorn i drygt 20 länder.

Skillnaden mellan denna och andra rankingar är att vi förutom konkurrensen från övriga stora sjukhus här även jämförs med mindre kliniker som är helt specialiserade inom ett eller ett fåtal områden. Det är väldigt starkt att under samma tak ha både bredden och spetsen. Vi klarar detta genom att följa våra principer; samarbeta – tillsammans som ett sjukhus, ta ansvar och agera inom hela mandatet oavsett vilken roll vi har, förenkla processer och minska onödig administration samt att hitta lösningar och säga ja när patienterna behöver vår hjälp.

Tillsammans är vi Karolinska.

Björn