Allas insatser behövs för att nå fyra-timmarsmålet

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. Vi har sett ökade väntetider på vuxenakuten i Huddinge. Väntetider på akuterna är ett ansvar för hela sjukhuset, som vi bara kan lösa tillsammans. Vi arbetade med vuxenakuten i Huddinge i våras men nådde inte ända fram. Nu tar vi tag i detta igen genom ett antal åtgärder:

Akutens läkare kan besluta om vilket flöde en patient tillhör, team-triage samt ett antal olika initiativ där avdelningar säkerställer att det finns tillgång till vårdplatser. Målet är att 80 procent våra patienter ska vistas max fyra timmar på akuten.

Även på barnakuterna har väntetiderna ökat. Antalet sökande har ökat med 21 procent under det första halvåret i fjol jämfört med motsvarande period i fjol. En mängd åtgärder har satts in för att möta det ökade antalet patienter. Precis som på vuxensidan är detta ett ansvar för hela sjukhuset. Jag vill tacka alla som jobbar hårt för att ge barnen bra vård.

Sjukhusets ekonomi är stabil. Till och med augusti har vi ett överskott på 20 miljoner, vilket är i linje med våra prognoser. En sund ekonomi gör att vi kan fokusera på det som vi är här för, att ta hand om patienter, forska och utbilda dem som en gång ska ta hand om oss.

 

Tillsammans är vi Karolinska.

Björn