Vi ska bli landets första köfria universitetssjukhus

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. Patienter som är i behov av en planerad operation för att överleva, framför allt cancerpatienter, får sin vård i tid på Karolinska. Däremot har vi i dag 1 897 patienter med mindre allvarliga sjukdomar som väntat mer än 90 dagar på sin operation. Så ska vi inte ha det.

På samma sätt som vi fått bort väntetiderna för våra cancerpatienter, där köer för ett antal år sedan var ett problem, så ska vi göra det för våra andra patienter. Ett arbete har nu inletts som innebär att vi går igenom våra köer för att identifiera de patienter som väntat längst. De som fortsatt är i behov av operation kommer att få en tid. På lördag nästa vecka återupptar vi våra lördagsoperationer, som precis som tidigare bygger på att medarbetare frivilligt anmäler sig för att ta ett extra tag mot köerna. Det är ett viktigt tillskott men det är genom att fortsätta samarbeta och planera bra tillsammans som ett sjukhus som vi ska nå målet att vid årsskiftet vara Sveriges första köfria universitetssjukhus. Det är ett tufft men fullt realistiskt mål.  

Tillsammans är vi Karolinska.

Björn