Mindre byråkrati ger mer tid för patienter

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. EUHA, det europeiska nätverket för universitetssjukhus, som Karolinska var med och bildade 2017 fyller nu fem år.

EUHA har nio sjukhus som medlemmar och fokus för EUHA är nu kompetensförsörjning. 2029 kommer det att finnas drygt 800 000 personer i Sverige som är 80 år eller äldre. Det är en ökning med 50 procent från 2019 och innebär att antalet anställda inom sjukvården med dagens arbetssätt behöver öka med drygt 1 800 personer - varje år. 800 sjuksköterskor, 600 undersköterskor och 400 läkare. Situationen är liknande i övriga europeiska länder. Vi kommer inte att klara detta med nuvarande arbetssätt. Decentralisering och avbyråkratisering måste gå snabbare. Våra stödsystem måste vara stöd och inte hinder. På Karolinska är vi mitt uppe i detta arbete. Vi delar med oss av våra erfarenheter och lär av varandra inom EUHA.

Årets Karolinadag var mycket lyckad. Tack alla pristagare för det engagemang och arbete som ligger bakom era välförtjänta utmärkelser.

Tillsammans är vi Karolinska.

Björn