Mycket välförtjänta julklappar på väg

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. På Karolinska vårdas i dag tre covid-19 patienter på IVA/ECMO och 13 inom slutenvården. Vi har legat på dessa nivåer under en längre tid. Precis som tidigare under pandemin har vi en omfallsplan färdig att börja arbeta efter om antalet patienter med covid-19 skulle öka.

Många har hört av sig och undrat när medarbetare på sjukhuset ska få tredje vaccindosen. Vi kommer under nästa vecka att börja vaccinera de medarbetargrupper där nyttan bedöms vara störst, det vaccin vi hittills tilldelats räcker tyvärr inte till alla. Vaccinationen borde ha skett tidigare för att säkerställa att vi har kapacitet att lösa vårt uppdrag. Men vi råder inte över detta själva och tyvärr har behoven hörsammats först nu.

Ett nytt problem som dykt upp de senaste dagarna är att Locum vill höja parkeringsavgifterna på våra personalparkeringar från den 10 januari. Detta är en följd av att om parkeringsavgifterna inte anses marknadsmässiga så klassar Skatteverket parkeringen som en förmån som ska beskattas. Vi kommer att göra allt vi kan för att höjningen inte ska genomföras, då bilen ur smittsynpunkt för många är det säkraste sättet att ta sig till jobbet under en pandemi.

Under slutet av nästa vecka kommer årets julklapp. Den delas ut på samma sätt som sommargåvan, dvs dem som har en mejladress på arbetet får gåvan den vägen och övriga får den med posten hem. Vi vill med julklappen visa sjukhusets stora uppskattning för det enorma arbete som vi tillsammans utfört under året. Karolinska är ett fantastiskt sjukhus att komma till för den som behöver vår hjälp. Vi ska vara mycket stolta över vad vi gör.

Tillsammans är vi Karolinska.

Björn