Svåra men viktiga frågor

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. Återigen har veckans höjdpunkt varit våra dialogmöten och vi har som sagt lagt in ett par extra möten i nästa vecka för er som har lättare att komma ifrån under sen eftermiddag, se tider på intranätet Inuti. Stort tack till er som tar er tid att komma.

Det är inte de lättaste frågorna som kommer upp, men de är viktiga och många av dem pekar på det som vi vet men som ändå är svårt: Vi ska hålla fokus på målet: den bästa vården, forskningen och utbildningen i världen. Vi ska vara noggranna men inte fastna i detaljer. Vi ska våga prova nytt och justera när det behövs, hellre än att utreda onödigt länge. Vi ska säga ja och hjälpa varandra. För mig är detta Karolinska-andan och den är det bara vi som kan skapa.

En konkret fråga som lyfts på mötena och som jag gärna vill sprida till flera är hur sjukhuset arbetar för att hjälpa medarbetare som på olika sätt mår dåligt efter arbetet med covid-19. Detta är väldigt viktigt och ett större arbete pågår där vi tittar brett på frågan och undersöker vad andra sjukhus, även internationellt, har för erfarenheter. Så snart möjligt kommer vi att ha en bra modell på plats och i dagsläget finns stöd via Feelgood, sjukhuskyrkan och HR för de som behöver.

Positivt är att belastningen på barnverksamheten minskar något. Tack alla som jobbar hårt för att ta hand om våra patienter.  

Tillsammans är vi Karolinska.

Björn