Satsningar på medarbetarnas hälsa

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. Sjukfrånvaron vid Karolinska är hittills i år lägre än under åren före pandemin, i genomsnitt 17,5 sjukdagar per anställd och år jämfört med mellan 19,7 och 19,9 åren 2017 till 2019. 2020 var ett så speciellt år att det är svårt att använda som referens. Karolinska ligger också väl till jämfört med de andra sjukhusen i Stockholm.

Vi kan dock inte slå oss till ro med detta. Som jag nämnde förra veckan pågår en analys på Karolinska där vi även undersökt internationella erfarenheter av hur medarbetare mår efter det tuffa arbetet med pandemin. Resultaten visar att många på sjukhuset använt och haft nytta av det medarbetar- och chefsstöd samt den krisstödstelefon som vi införde tidigt under pandemin och som nu förlängts till den 28 februari. Men vi behöver göra mer. Vi kommer därför inom kort presentera satsningar för att stärka hälsan bland oss som arbetar på Karolinska. Karolinska är ett av världens främsta sjukhus och det ska även avspeglas i hur vi tar hand om varandra och är en hälsosam arbetsplats.  

En liten del i detta är att vi nu beslutat att fortsätta med det fördubblade friskvårdsbidraget under 2022. Det innebär att tillsvidareanställda eller de som är visstidsanställda i minst tolv månader får 3 000 kronor i friskvårdsbidrag, istället för som tidigare 1 500 kronor. För den som väljer friskvårdstimme blir maxbeloppet 1 500 kronor.

Jag får frågor kring hur det går med en tredje vaccindos till medarbetare som arbetar patientnära. Tyvärr äger vi inte frågan själva men gör allt vi kan för att vi ska kunna sätta igång med vaccinationerna så snart som möjligt.

Tillsammans är vi Karolinska.

Björn