Registreringen ska avspegla vad vi faktiskt gör

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. Vår barnverksamhet har fortsatt höga flöden och kämpar hårt. Sannolikt är vi på eller nära toppen, men det innebär att vi kommer att ha det tufft en tid framöver. Ett stort arbete ligger bakom att vi trots läget erbjuder en bra vård. En antal medarbetare från andra områden har gått in i barnsjukvården men fler kan behövas. Chefer som har medarbetare som är lämpliga för att arbeta inom barnverksamheten kan kontakta Pia Brasch Wester.

I dagarna presenteras ”DRG-kokboken för registrering och klassificering av vård” med instruktioner för hur vi ska registrera den vård som blir utförd på sjukhuset på rätt sätt. Tyvärr visar våra stickprovskontroller att vi underregistrerar. Precis som att vi slagits för att få ersättning för merkostnaderna vi haft för arbetet med covid-19 så ska vi ha ersättning för det som vi gör. Ett antal seminarier kommer nu att hållas för dem som arbetar med DRG-registrering för att detta ska fungera bättre.

Vi kommer inom kort att åter ha ett antal dialogmöten där jag hoppas få se så många som möjligt av er för att diskutera sjukhusets inriktning och hur vi ska arbeta framåt. Här finns tid och plats för mötena.

I veckan fick vårt traumacentrum i Solna en plakett från Polisens nationella insatsstyrka som tack för gott samarbete. Bara ytterligare ett bevis på hur mycket vårt arbete för att skapa trygghet uppskattas.

Tillsammans är vi Karolinska.

Björn