Många åtgärder för att upprätthålla en god barnsjukvård

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. Barnsjukvården på Karolinska är fortsatt under stor press och vi följer noggrant utvecklingen för att vara uthålliga och kunna vidta rätt åtgärder. Vi har bland annat öppnat fler vårdplatser samt en återbesöksmottagning i Huddinge för RS som avlastar akuten. En liknande mottagning är på väg i Solna. Jourlinjerna har förstärkts och fysioterapeuter går in och stöttar i omvårdnaden.

Våra åtgärder har bland annat resulterat i kortare väntetider på akuterna. 25 medarbetare har anmält sig för att hjälpa till på barnsidan. Fler kommer att behövas och precis som alltid så får de utbildning och handledning och arbetar i team tillsammans med erfarna kollegor från barn.

Jag får en del frågor kring sjukhusets ekonomi och det faktum att vi går mot ett överskott under 2021 samtidigt som vi är tydliga med att det redan nästa år blir ekonomiskt tufft. Förklaringen ligger till stor del i att 2021 påverkas mycket av pandemin. Pandemin har inneburit att vi producerat mer vård i år, vilket har ökat våra intäkter men det har också inneburit att vi blivit fler anställda.

Så sammantaget har inkomsterna ökat, men även utgifterna. Under nästa år kommer vi sannolikt att vara i ett mer normalt läge som innebär att våra inkomster går ner och då måste vi anpassa våra kostnader. Samtidigt ska vi vara stolta här och nu över det som vi uppnått under året. Att ha ordning på sin ekonomi över flera år är det få sjukhus som klarar.

Under veckan visade tidningen Dagens Medicin i en genomgång att Karolinska som enda universitetssjukhus i landet ökat antalet vårdplatser under de senaste åren. Jag vet vilket arbete som ligger bakom detta när det gäller planering och samarbete i det dagliga arbetet. En sjukhussäng innebär trygghet för våra patienter. Stort tack till alla som gjort detta möjligt.

Tillsammans är vi Karolinska.

Björn