Patientsäkerhet och kvalitet skapas på vårdgolvet

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. Trots covid-19 och ett högt tryck mot våra akuter har vi under veckorna 25-35 genomfört hela 7 677 operationer, vilket är mer än 400 fler än 2019.

Jag vill verkligen tacka alla som under sommaren och nu under hösten arbetat hårt och tillsammans för våra patienter. Om man tittar på vad vi uppnått hittills under året blir prestationen inte mindre imponerande.

Till och med augusti har vi vårdat 231 693 patienter, ungefär lika många som bor i Uppsala kommun, vilket är 11 500 fler än 2020. Ett grundläggande kvalitets- och säkerhetskriterium för all sjukvård är tillgänglighet, och där ska vi känna stolthet över vad vi uppnår genom att ta hand om så många patienter.

Kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet rymmer många andra dimensioner. För att det ska fungera och verkligen utveckla och förbättra vården så måste det bedrivas i verksamheten. Det är hos medarbetarna i våra verksamheter som kunskapen finns om vad som skapar förbättringar, det är därifrån som kvalitetsarbetet styrs.

Men när vi nu ska ta ytterligare steg framåt behöver vi en kvalitets- och patientsäkerhetsdirektör som håller ihop och stöttar arbetet som sker vårdnära. Jag är mycket glad att Ylva Pernow, i dag temachef på Inflammation och åldrande, blir den första på posten när hon tillträder den 1 november. Ylva kan vårt sjukhus och vet vad som krävs för att saker ska hända på riktigt.

Tillsammans är vi Karolinska

Björn