Nya chanser att hjälpa fler patienter

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. Under kommande vecka övergår vi till mer av ordinarie verksamhet. Vi ökar successivt antalet vårdplatser och skapar utrymme för att genomföra fler operationer och att ta emot våra patienter med akuta behov.

Planeringen för hur vi på bästa sätt ska hjälpa de patienter som fått vänta till följd av pandemin pågår för fullt. Exakt hur vi ska gå tillväga kommer beslutas i ”lilla vassa gruppen”, precis som i våras när vi genomförde 260 extra operationer och bland annat arbetade extra på lördagar. I gruppen finns verksamhetschefer som planerar och prioriterar för att vi ska arbeta på bästa möjliga sätt. Uppslutningen att ta extrapass var i våras så stor att vi kunde operera på fler salar än planerat. Snart kommer nya erbjudanden om att vara med och operera extra patienter.

Antalet covid-19 patienter har ökat under de senaste veckorna. Vi har i dag 21 patienter med covid-19 inom slutenvården samt en på ECMO medan IVA är covid-fritt. För att ha en god beredskap har vi precis som tidigare planering för ett ökat antal patienter. Som alltid följer vi data noggrant och informerar i god tid om hur vi ser på läget och vilka åtgärder som krävs av oss.

Jag vill passa på att tacka alla som arbetat hårt under sommaren. Det har varit en kamp egentligen hela tiden men modellen med möten varje morgon och löpande avstämningar mellan en vårdplatsansvarig och verksamheterna har varit framgångsrik. Genom att samla alla runt bordet har vi haft en gemensam bild av vad som behöver göras. Med den planeringen som en grund har sedan ett enormt arbete lagts ner i verksamheterna.

Tillsammans är vi Karolinska.

Björn