Mycket starkt jobb under en tuff sommar

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. Vi har tagit oss igenom sommaren på ett bra sätt. Karolinska har haft fler vårdplatser öppna och vi har opererat fler patienter än 2019, speciellt cancerpatienter.

Läs gärna mer om fler vårdplatser och canceroperationer här.

Vi jämför med 2019 eftersom påverkan från pandemin var så stor 2020. Det är väldigt starkt att klara detta samtidigt som de allra flesta kunnat vara lediga sammanhängande under fyra veckor. Under nästa vecka går vi över i mer normal drift. Hösten som ligger framför oss är både spännande och utmanande. Vi ska fortsätta att vara sjukhuset där patienterna alltid är nummer ett och där vi hjälps åt över organisationsgränserna. Vi ska fortsätta att förenkla och avbyråkratisera så att vi kan göra det som vi är bäst på – bota och lindra.

Som vi tidigare rapporterat hade Karolinska till och med juni ett mindre ekonomiskt underskott på 20 miljoner kronor. När vi nu har resultatet till och med juli så når vi ett överskott på 119 miljoner kronor. Det är inget konstigt att vi pendlar mellan mindre överskott och underskott under ett år. Precis som i juni så påverkas resultatet tydligt negativt av att vi inte fått ersättning för de merkostnader som covid-19 innebär. I fjol fick vi kompensation för dessa kostnader och vi arbetar hårt för att få det även i år. Hittills under 2021 har vi haft merkostnader på grund av pandemin på nära 300 miljoner kronor.

Den svenska flagga som funnits i huvudentrén i Huddinge har stulits under sommaren. Den flaggan och en likadan som finns i Solna är gåvor från Stiftelsen Sveriges Nationaldag till alla anställda på Karolinska för att hedra oss och tacka för insatserna under pandemin. Jag tror alla förstår vad jag tycker om att flaggan stulits. Stölden är polisanmäld.

Tillsammans är vi Karolinska

Björn