Tufft läge löser vi bäst ihop

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. På måndag, den 7 juni, avslutas slutenvårdens omfallsarbete kopplat till covid-19. Det betyder inte att sjukdomen inte fortsatt utmanar oss inom främst IVA, IMA och infektion eller att utlåning av personal inte kan behövas. Men det betyder att samtliga verksamheter nu kommer att ha rutiner för att ta hand om covid-19 positiva på egna avdelningar.

Det är fantastiska insatser som gjorts av hela sjukhuset som gör att vi nu tagit oss hit. Så många människor vi har botat, gett lindring och tröstat.
Sommarplaneringen pågår fortsatt och i ärlighetens namn är det ett tufft läge. För att klara det så måste vi ta oss an problemen tillsammans och jobba ihop som ett sjukhus. Hur kan jag hjälpa systeravdelningen eller arbetskamraterna i ett annat tema? Om du tycker att något verkar fel eller konstigt – fråga din chef och ifrågasätt saker som du ser kan göras bättre. Vi får inte tappa bort de samarbeten och den anda som vi skapat.

Tillsammans är vi Karolinska.

Björn