Förstärkt styrning ska gynna patienterna

Nyhet

SJUKHUSDIREKTÖRENS BLOGG. Vi har klarat de senaste 1,5 åren genom god planering, många snabba beslut som fattats i våra verksamheter och genom att jobba mer ihop. Detta är vägen framåt oavsett vilka utmaningar vi står inför.

För att ha en trygg grund att stå på under sommaren så kommer vi veckorna 26-34 att förstärka den ordinarie vårdplatsstyrningen med en grupp som består av åtta verksamhetschefer eller motsvarande inom omvårdnad och medicin samt med sjukhusdirektören.

Verksamhetscheferna kommer från Inflammation och åldrande, Hjärta kärl och neuro, Akut och reparativ medicin samt från Cancer. Vi nio kommer att ses varje morgon klockan nio under sommaren för att hela tiden vara orienterade om hur flödena ser ut på sjukhuset: Är det någon verksamhet som har det kämpigt? Är det trångt på någon av akuterna? Får våra äldre patienter som behöver läggas in komma till en avdelning tillräckligt snabbt?

Grunden är den ordinarie vårdplatsstyrning som vi har och som bygger på samarbete mellan olika verksamheter. När allt flyter på som det ska så kommer gruppen inte att göra annat än att följa flödena men om det kärvar till sig så ska den stödja ordinarie vårdplatsansvariga verksamhetschef och vårdplatskoordinatorer i deras arbete.

Genom att förse verksamheterna med korrekt data och stöd kan vi som sitter i gruppen bidra till att verksamheterna kan fatta bra beslut och hjälpas åt tvärs sjukhuset. Jag har valt att vara med i gruppen för att finnas nära och kunna stödja om det behövs. 

Tillsammans är vi Karolinska.

Björn