Ny grupp ska vässa vår operationsplanering

Nyhet

Vi har under de senaste dagarna sett ett något mindre tryck mot IVA när det gäller covid-19 patienter.

Det är för tidigt att ropa hej men det ger en välkommen avlastning och det kan ge oss utrymme att balansera över ytterligare mot våra ordinarie uppdrag. Karolinska har gjort det på ett väldigt bra sätt under hela pandemin. Chefer och medarbetare har ställt om gång på gång och sett till att vi hela tiden funnits där patientbehovet varit som störst. På så sätt har vi minimerat den vård som har behövts skjutas upp.

Framgångsfaktorn har varit samarbete tvärs tema och funktioner – att jobba som ett sjukhus för patienterna. Vi har nu tillsatt en liten men vass grupp verksamhetschefer från olika teman och funktioner som har ledningens mandat att snabbt implementera förändringar som optimerar våra arbetssätt runt operationsplanering. Gruppen ser bland annat över förutsättningarna för att operera på lördagar och hur vi kan få in mer personal utifrån.

Jag vill gärna ha goda exempel kring samarbeten tvärs sjukhuset, nya som gamla, som fler kan lära av. Mejla till forbattringsforslag.karolinska@sll.se

Tillsammans är vi Karolinska

Björn