Lördag - operationsdag

Nyhet

I morgon vid sju på morgonen samlas 25 medarbetare på sjukhuset för att operera. Vi kör på fem salar och planerar att operera tolv patienter. Detta är en del i satsningen på att göra 175 extraoperationer före midsommar.

Lördagsoperationer är inget nytt, vi opererar alltid akut på helger. Men vi gör det inte ofta planerat och har aldrig gjort det efter en pandemi som pågått under 1,5 år och som krävt enorma insatser av oss. Det är tack vare att många tar ett extra tag till som vi kan göra detta. Vi kommer framförallt att operera cancerpatienter som behöver vår hjälp här och nu för att ha bästa möjliga prognos, men även andra patienter som inte kan vänta. Samtidigt som vi gör detta så har vi fortsatt ett rejält tryck från covid-19. Visserligen har antalet covid-19 patienter minskat tydligt både inom slutenvården och på IVA under den senaste tiden men det är patienter som ska tas om hand och det gör vi.
Sjukhuset kunde i veckan presentera ett stabilt ekonomiskt resultat på plus 99 miljoner kronor för årets första fyra månader. Vi når detta trots att vi inte fullt ut kompenserats för de merkostnader som vi har för covid-19 – men där fortsätter vi att driva på för att få det som vi har rätt till. En stabil ekonomi är ett kvitto på att vi har ordning och reda på våra processer och att vi tar hand om väldigt många patienter. En sund ekonomi skapar också arbetsro och utrymme för satsningar.

Tillsammans är vi Karolinska.

Björn